Uroš Stanić je jedan od elitara koji najviše brine o Vesni. On je potpuno zaštitnički nastrojen prema kučetu…