Odnos Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša sve više intrigira javnost, a oni su sve prisniji, pa je pitanje…