Zadrugari su i danas kažnjeni jer se nisu probudili na vreme. Nakon znaka za buđenje,…