Odabrani su, iako su mogli još da odmaraju, odlučili da ustanu, te su Miona Jovanović i…