Učesnici “Elite” su danas imali zadatak da prodiskutuju o tome koliko koliko je poželjno biti…